Dilyn Iesu. Adeiladu Cymuned. Caru Môn.

 

Rydym yn gymuned eglwysig wedi ei sefydlu ar ynys hardd Ynys Môn sy'n ceisio dod yn fwy tebyg i Iesu, rhannu bywyd gyda'n gilydd a gwasanaethu cymunedau ein ynys. 

 

Dydd Sul yma…

Medi 22ain yng Nghanolfan Ebeneser (Bridge Street, Llangefni, LL77 7PN).

Amdanom ni

Dysgwch am ein stori, yr hyn yr ydym yn ei gredu a chwrdd â'n tîm plannu eglwysi.

Dysgu mwy →

Beth sydd ymlaen

Darganfyddwch fwy am ein gwasanaethau ar y Sul, cyrsiau a ffyrdd eraill o fod yn rhan o’n cymuned.

Darganfyddwch sut →