welsh_white_on_pinkLIghthouse Logo.png
Eben.jpg

Casgliadau Sul @ 10:30am

Canolfan Ebeneser, Llangefni, LL77 7PN

Rydym yn cyfarfod bob dydd Sul yng Nghanolfan Ebeneser, Llangefni am 10:30 yb-12 yp, am brunch, addoliad, celf a chrefft a theganau ar gyfer y plant. Bydd rhywun yn rhannu o'r Beibl. Mae ein cynulleidfa ar y Sul yn ffordd gyfeillgar, anghrefyddol i gysylltu â Duw a chymuned, boed o’ch tro cyntaf neu 100fed.

Copy of Lighthouse Church fb cover.png
Small groups

Grwpiau bach @ 7.30pm Dydd Mawrth

Lleoliadau amrywiol

Rydym yn cyfarfod bob nos Fawrth mewn grwpiau bach i adeiladu cymuned, annog ein gilydd yn ein ffydd a threulio amser yn cloddio’n ddyfnach i'r Beibl ac yn gweddïo. Unwaith y mis, mae'r holl grwpiau bach yn cyfarfod fel un, ar nos Wener, ar gyfer ein noson addoli a gweddi, a elwir yn Small Groups Together..

 

Alpha

Mae Alpha yn gyfres o sesiynau sy'n archwilio'r ffydd Gristnogol, fel rheol yn rhedeg dros 11 wythnos. Mae pob sgwrs yn edrych ar gwestiwn gwahanol o amgylch ffydd ac wedi'i gynllunio i greu sgwrs. Mae Alpha yn cael ei redeg ar draws y byd, ac mae croeso i bawb. Mae'n rhedeg mewn caffis, eglwysi, prifysgolion, cartrefi - le bynnag gallwch ei enwi. Nid oes unrhyw ddau cwrs Alpha yr un peth, ond yn gyffredinol mae ganddynt dri phrif beth yn gyffredin: bwyd, sgwrs ar y testyn a sgyrsiau da mewn grwp.

 
discipleship.jpg

Rydym wedi ymrwymo i ddilyn Iesu ac adeiladu cymuned ac un o'r prif ffyrdd yr ydym yn gwneud hyn yw trwy ddisgyblion. Mae disgyblaeth (tebyg i brentisiaeth i Iesu) yn golygu cymryd cyfrifoldeb am ein twf ysbrydol ein hunain ym mhob agwedd o'n bywyd (bywyd teuluol, gwaith, astudiaethau ac ati ...). Yma yn Eglwys Lighthouse nid ydym am aros yr un peth, rydym am dyfu a ffynnu ym mhob rhan o'n bywyd, felly rydym yn gosod bar uchel o atebolrwydd ac ymrwymiad i helpu ei gilydd i dyfu. Rydym yn gwneud hyn trwy ddisgyblaeth un-i-un, apwyntiadau Sozo, adnoddau, hyfforddiant a digwyddiadau.